Xavier vám nabízí kultovní, výtvarná a originální trička nejvyšší kvality v jedinečném dárkovém balení.


www.xavier.cz
nákupní košík
tabulka velikostí
časté otázky
kvalita & technologie
dárkové balení
kontakt

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Grafické studio Xavier, MgA. Michal Werner, IČ: 7482 0630 se sídlem Jurije Gagarina 1589/2A, Havířov, 736 01, Česká republika (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou
Adresa: Jurije Gagarina 1589/2A, Havířov, 736 01
Email: info@xavier.cz
Telefon: +420 603 300 530
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2. Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby.
2. Správce nemá / má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.12.2020.

 

Provozovatel

Grafické studio Xavier
MgA. Michal Werner
IČ: 7482 0630
Sídlo: Jurije Gagarina 1589/2A, Havířov, 736 01, Česká republika

 

Doručování ČR

1. Zásilky jsou doručovány prostřednictvím České pošty.
2. Zásilku se snažíme předat poště co nejdříve. Většinou do 1-3 pracovních dnů.
3. Platba probíhá prostřednictvím dobírky České pošty (čili platíte při převzetí zásilky), nebo lze zaplatit předem na náš účet.
4. Ceny poštovného jsou z části dotované z naší strany. Pro zjednodušení používáme jednotnou cenu poštovného a to 98 Kč pro dobírku, 48 Kč při platbě předem na účet. V případě, že máte zájem o platbu pomocí bankovního převodu, zvolte tuto možnost při objednávce a dále se řiďte uvedenými pokyny. 
5. Po přičtení peněž na účet (do 24 hodin po odeslání) je zásilka následující pracovní den odeslána jako doporučený balík.  
6. Balné je součástí poštovného.
7. Poštovné je zúčtováno jako platba od jiné osoby vynaložená jeho jménem dle § 36 odst. 11.

 

Slovensko

1. Veškeré zboží u nás zakoupené je možno zaslat i na Slovensko. 
2. Poštovné je v tomto případě 120-148 Kč. (cca 4-5 Euro podle množství)
3. Platba probíhá převodem z účtu.
4. Přeprava na Slovensko trvá zhruba 3 - 5 dnů.
5. Po odeslání objednávky, vám podle aktuálního kurzu pošleme email s částkou v Eurech, kterou převedete na náš IBAN účet.
6. IBAN CZ9220100000002700106438

Platbu proveďte v měně EUR zadejte jako SEPA EUROPLATBU, nikoli jako platbu do zahraničí.

 

Vrácení zboží, Reklamace

1. Reklamační řízení se řídí standardním Reklamačním řádem České republiky.
2. Standardní reklamační řízení trvá 30 dní od přijetí zásilky do odeslání zásilky. Zboží Vám může být opraveno, vyměněno, mohou být vráceny peníze (na bankovní účet) či může být reklamace neuznána.
3. Reklamaci uplatňujte vždy neprodleně po vyskytnutí se závady. Na pozdější reklamace nemusí být brán zřetel.
4. Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. 
5. Své reklamace směřujte na info@xavier.cz
6. Pokud dojde ke znehodnocení produktu při přepravě poštou, musí to být uživatelem řádně prokázáno (zasláním fotografie, účtenky, kontrolního ústřižku od ČP), je produkt zaslán nový.
7. Zakoupené zboží přes internet máte dle zákona právo vrátit prodávajícímu do 14ti dnů za jasně stanovených podmínek:
- Zboží musí být kompletní, nepoužité a nepoškozené, schopné dalšího prodeje.
- Zboží odešlete nejpozději do 10 dnů od jeho obdržení.
- Ve vrácené zásilce musí být přiložena kopie záručního listu.
- Vždy nás o vrácení zboží informujte na info@xavier.cz
- Zboží nezasílejte na dobírku. Nebude převzato.
- Peníze budou poukázány na bankovní účet nakupujícího nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení vráceného zboží.
8. V případě vrácení zboží, má zákazník právo na vrácení poštovného 48 Kč. Dobírka je dobrovolná služba navíc v hodnotě 50 Kč, která proplacena není. Cena poštovného za poslání zboží zpět k nám, je proplacena pouze v případě, že je chyba na naší straně (vadné zboží). 
9. Dárkové balení je vyrobeno na míru, je křehké a cesta zpět jej zpravidla znehodnotí, pokud není adekvátně zabaleno (výztuže, které jsou v ochranné krabici musí být obsaženy, případně použitá alternativa ve formě jiné výztuže, vzduchových polštářků, polystyrénové výstelky, atd), jinak bude balení přepravou znehodnoceno a není schopno dalšího prodeje, tím pádem nemůže být proplaceno.
10. Zboží pošlete na Adresu: Xavier.cz, MgA. Michal Werner, Jurije Gagarina 1589/2A, Havířov, 736 01

 

Výměna zboží / vrácení zboží. 

1. Tričko/a pošlete v obálce, jako doporučený dopis, bez dárkového balení na naší adresu a my Vám pošleme zvolenou velikost do 2-5 dnů od doručení.

2. Tričko pošlete na Adresu: Xavier.cz, MgA. Michal Werner, Jurije Gagarina 1589/2A, Havířov, 736 01

Pokud nebude tričko pasovat, zdarma Vám jej vyměníme. Na záruční list, nebo obyčejný papír napište požadovanou velikost nebo i jinou barevnou Variantu, to také není problém.

Doporučujeme, před nákupem navštívit Tabulku velikostí.

 

● Nevyzvednutí balíčku

Pokud objednané zboží zákazník nepřevezme od České pošty nebo jiného přepravce (kromě případu, kdy byl přepravní obal viditelně poškozen a zákazník sepsal protokol o této skutečnosti s přepravcem), může být po něm požadována úhrada skutečných přepravních nákladů a smluvní pokuta 300 Kč za každé tričko.

Po expedování každé zásilky posíláme informační email (pokud byl správně zadán při objednávce) a informační SMS (pokud bylo číslo uvedeno při objednávce).

 

Registrace, přihlášení:

1. Registraci provedete kliknutím na odkaz REGISTRACE. Veškeré údaje musí být vyplněny zcela pravdivě. Údaje uvádějte včetně diakritiky.
2. Zvolte si uživatelské jméno. K uživatelskému jménu si zvolte heslo, to nesdělujte žádné jiné osobě. Pokud heslo zapomenete, použijte odkaz Zapomněl jsem heslo, po zadání uživatelského jména, Vám bude zasláno nové heslo na e-mail uvedený při registraci.
3. Pro přihlášení používejte horní pravý odkaz “Registrace“. Zde vyplňte Váš login a heslo zvolené při registraci.
4. Po přihlášení můžete v té samé oblasti měnit kontaktní údaje a sledovat již uskutečněné objednávky.

 

Ochrana dat

1. Přihlášením se do našeho internetového obchodu XAVIER.CZ dáváte svůj souhlas se shromažďováním a zpracováváním některých Vašich osobních dat, údajích o Vašich nákupech a objednávkách. Tyto údaje používáme výhradně pro interní potřeby, identifikace zákazníka, zkvalitnění vzájemné spolupráce, reklamace, apod. V žádném případě nejsou poskytovány žádným třetím osobám.
2. Registrovaným zákazníkům, kteří si zaškrtli políčko newseletter, je nepravidelně zasílán e-mailem newsletter, který slouží k informování zákazníků o právě probíhajících akcích či o novém zboží. Newsletter není zasílán častěji než jednou měsíčně. Nejedná se o SPAM. Odmítnout zasílání můžete na e-mailu: info@xavier.cz

 

● Objednávka

1. Odsláním objednávky automaticky souhlasíte s obchodními podmínkami

Xavier | Originální trička s potiskem